קניית מכולת מקוונת נקראת גם מכולת אלקטרונית, מכולת דיגיטלית או קניית מזון מקוונת. מונחים אלה משמשים כולם לתיאור תהליך רכישת מצרכים וחפצי בית אחרים דרך האינטרנט, בניגוד ליציאה פיזית לחנות