צאו להרפתקה מרגשת או לטיול מילוט פשוט, המטען שלכם הופך לגיבור אלמוני, ושומר על חפציכם לאורך כל המערבולת הן מבחינה מילולית והן מבחינה פיגורטיבית. עם זאת, לעתים קרובות יותר מאשר