מה מגדיר את האיכות האקדמית של מכללה להנדסה? רלוונטיות ותוקף של תוכנית הלימודים הליבה של המצוינות האקדמית של כל מכללה להנדסה היא תוכנית הלימודים שלה. תוכנית לימודים בולטת היא תוכנית